Τρίτη 12 Απριλίου 2011

΄Αγιος Ανδρέας


Στη θέση καπάρι πολύ κοντά στο χωριό βρίσκεται η μικρή εκκλησία του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Κωνσταντίνου. Χτίστηκε το 1972 από τον Ανδρέα Μ. Ψαρομμάτη κατόπιν τάματός του. Είχε σωθεί από ναυάγιο και για την μνήμη των παιδιών του που πνίγηκαν. Το οικόπεδο ήταν δωρεά του ιδίου και ο ίδιος εργάστηκε σκληρά για να την τελειώσει. Λειτουργεί στις γιορτές των Αγίου Ανδρέα και Κωνσταντίνου.